page_banner

habarlar

Sergä ajaýyp syn |JinshaGu likýor 2021 Tianjin güýz şeker sergisi üstünlikli netijä geldi!

Wonderful review of the exhibition
 

Sous we likýor güýçli şemalda, hyzmatdaşlar bilelikde uçýarlar.2021-nji ýylyň 14-nji oktýabryndan 21-nji oktýabry aralygynda, Týanjin güýz şekerli çäge kluby gu içgisi üstünlikli netijä geldi.

Sousuň we içginiň hoşboý ysy bilen ýüregiň mowzuk sergisi bolsun, ýa-da ajaýyp önümiň hili we ajaýyp öndürijiligi bilen elitalar tarapyndan ýygnanan dürli tematiki forumlar bolsun, Jinshagu içgisi güýz şekerini garaňky görnüş bilen haýran galdyrdy. güýçli güýjüni görkezýän at giňden ünsi çekdi.

Wonderful review of the exhibition-2
Wonderful review of the exhibition-3

Şu ýylky güýz şekerinde, umumy sergi meýdany 200 000 inedördül metr bolan 3500-den gowrak kompaniýa sergä gatnaşdy we güýzdäki şeker we likýor ýarmarkasynyň taryhy rekordyny täzeledi.Şol bir wagtyň özünde geçirilen sousyň we içginiň ýüreginiň mowzuk sergisi görlüp-eşidilmedik derejede meşhur boldy.

Soňky ýyllarda köpleriň ünsüni özüne çeken pudagyň garaňky aty ýaly Jinshagu içgisi, Galkynyş Týanjin myhmanhanasynda we Milli konwensiýa we sergi merkezinde (Týanjin) 12-nji zalda iki sergi zaly gurdy.

Gu seriýasy, “Şençudou” likýor seriýasy, “Hronika” seriýasy we “Almaz ýyldyzy” seriýalary dilerler we sarp edijiler üçin asyrlar boýy içginiň stilini we ýumşak sousyň çeşmesini görkezýän diler we sarp edijiler üçin hödürlenýär.

Wonderful review of the exhibition-4
Wonderful review of the exhibition-5

Pytraňňylyk ýyldyzly asman, ýygnanmak ot topydyr.

JinshaGu Liquoryň onlarça milliard syýahatynda dilerler aýrylmaz strategiki hyzmatdaşlardyr.

Distribýutorlara beren goldawlary üçin minnetdarlyk bildirmek üçin şu ýyl güýz şekerinde JinshaGu Liquor uly distribýutoryň minnetdarlyk naharyny berdi.Köp pudak ýolbaşçylary, metbugat dostlary we hyzmatdaşlar paýlaýjy wekillerimiz bilen pudagy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnandylar.

Uationagdaý, ussat içgileri dadyp görmek.


Iş wagty: 28-2021-nji oktýabr